สัมมนา
เรื่อง "ความก้าวหน้า ยานยนต์อัตโนมัติของประเทศไทย"
โดย MOVE Mobility and Vehicle Technology Research Center
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 / เวลา:13.00-16.00 .
GH203, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย / รับจำนวนจำกัด

Fields with a are required to register.

Contact Information


Acceptance *

Whilst I may choose to withhold 3rd party consent upon registration to the INTERMACH and MTA Asia 2023, I understand that by choosing to allow my badge to be scanned by an exhibitor or sponsor, I am providing the exhibitor or sponsor with my personal data and in doing so I consent to this personal data being used by the exhibitor or sponsor for the purpose of contacting me in the future about their products or services. Badges cannot be read remotely. I also understand and agree that my personal data may be held and used by the organiser of INTERMACH and MTA Asia 2023 and any third-party hosting provider acting on its behalf, in order to run the event and for analysing visitor traffic with a view to improving the event experience for visitors and others. I understand and agree that the organiser may transfer my personal data outside of the European Economic Area for these purposes and I consent to such transfer of my personal data. I understand that as part of event security/attendance my badge may be scanned on entry/exit. This process is not associated with 3rd party consent choices that I may make.*

T&Cs and Privacy Policy *

I have read and understood Informa Markets’s Terms and Conditions and Privacy Policy